bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach prowadzi swoją działalność w Bibliotece Głównej oraz 13 filiach bibliotecznych.

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny (wraz ze schematem organizacyjnym).

MBP Tychy zarządza Dyrektor.

W strukturze Biblioteki wyodrębnia się: samodzielne stanowiska pracy i działy w
Bibliotece Głównej oraz placówki filialne, tworzące sieć terytorialną, na prawach działu.
Na czele komórki organizacyjnej stoi kierownik. Zadania działów, samodzielnych stanowisk pracy oraz osób pełniących funkcje kierownicze zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym.

Regulamin Organizacyjny  Opublikował: Magdalena Czmok
Publikacja dnia: 15.07.2019
Podpisał: Magdalena Czmok
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 7 735