bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole

2019

Kontrola DUK

2016

Kontrola w zakresie księgowości i sprawozdawczości, gospodarki majątkiem trwałym oraz gospodarności dysponowania środkami przyznanymi w ramach dotacji  od stycznia 2014 do czerwca 2016

2012

Rodzaj kontroli : Kontrola planowana przeprowadzona przez mgr Annę Cofała, naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz mgr Adama Palowskiego, inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy
Przedmiot i zakres kontroli : działalność statutowa, prawidłowość poniesienia wydatków w latach 2009 – 2011
Okres objęty kontrolą : lata 2009 – 2011
Okres kontroli : 9.01.2012 r. – 20.01.2012 r.

Informację dostarczył : Dorota Łukasiewicz – Zagała
Informację opublikował : Magdalena Czmok

Protokół z dnia 3.02.2012r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.02.2012r.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 6.03.2012r.

2013

Rodzaj kontroli : Kontrola przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydziału Kontroli Płatności Składek w Rybniku na podstawie upoważnienia nr 3420131101092
Przedmiot i zakres kontroli : 1) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego ; 2) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu ;
3) Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe ;
4) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczenia społecznego.

Okres objęty kontrolą : styczeń 2o1o r. – grudzień 2o12 r.

Okres kontroli : 9, 11-12, 17-18 grudnia 2o13 r.

Informację dostarczył : Dorota Łukasiewicz-Zagała

Informację opublikował : Magdalena CzmokOpublikował: Magdalena Czmok
Publikacja dnia: 15.07.2019
Podpisał: Magdalena Czmok
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 143