bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

♦ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

♦ obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych,

♦ prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

♦ prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i wydawniczej,

♦ organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,

♦ współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

♦ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,

♦ doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,

♦ prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

♦ doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.Opublikował: Magdalena Czmok
Publikacja dnia: 19.03.2012
Podpisał: Magdalena Czmok
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 635