bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.11.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja informacji

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady korzystania

Zasady korzystania ze zbiorów i usług MBP Tychy regulują regulaminy i zasady poszczególnych działów udostępniania i filii dostępne w BIP (zakładka Informacje).

Sugestie i uwagi dotyczące pracy lub rodzajów usług MBP Tychy czytelnik może wysyłać na adresy mailowe dostępne w  Książce Teleadresowej (zakładka Informacje)


Korespondencja

Korespondencja wpływająca do MBP Tychy jest załatwiana przez poszczególne działy i filie według kompetencji, w kolejności wpływu oraz stopnia trudności po zadekretowaniu przez Dyrektora.

Wszelkie podania, pisma i wnioski należy składać : 

osobiście :  

w Bibliotece Centralnej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy w godzinach 7.30 - 15.30 (Dział Administracyjno - Gospodarczy lub Dział Orgaznizacyjny, Spraw Osobowych i Socjalnych)

 wysyłać na adres :

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

ul.Kard. S. Wyszyńskiego 27

43-100 Tychy

lub na główny adres poczty elektronicznej :

e-mail : biblioteka@mbp.tychy.pl


Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione można uzyskać na pisemny wniosek złożony w Bibliotece Centralnej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27, 43-100 Tychy w godzinach 7.30 - 15.30.

Wniosek znajdziesz TUTAJ


Skargi i wnioski

Skargi i wnioski rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skargi i wnioski przyjmują :

Wszyscy kierownicy działów udostępniania i filii lub osoby je zastępujące w godzinach udostępniania placówek.

Dyrektor MBP Tychy w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 15.30 w Bibliotece Centralnej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27, 43-100 TychyOpublikował: Magdalena Czmok
Publikacja dnia: 22.11.2012
Podpisał: Magdalena Czmok
Dokument z dnia: 19.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 777